Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

INFORMACJA O PROGRAMIE

Artykuły

 • Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wyróżnione

   

  Finansowanie

  Program finansowany jest w całości ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  Rada Miejska Opoczna w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Opoczno „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

  Planowany okres realizacji

  czerwiec – grudzień 2022 roku

  Otrzymane wsparcie

  Moduł I – 73 100,00 zł
  Moduł II – 101 490,00 zł
  Łączna wysokość planowanego wsparcia – 174 590,00 zł.

  Cel programu

  1. Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

  2. Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

  Czytaj Więcej o: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 • Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022. wyróżnione

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowany w dwóch modułach.

  Nasz Ośrodek  planuje przystąpić do realizacji Modułu I oraz Modułu II tego Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zwiększanie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  - przycisk bezpieczeństwa- sygnał SOS

  - detektor upadku

  - czujnik zdjęcia opaski

  - lokalizator GPS

  -funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

  - funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)

  Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu . w przypadku trudnej sytuacji  lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego ,umożliwia połączenie z dyspozytorem (ratownik medyczny, pielęgniarka, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorom. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia ( rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

   „Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to idealne rozwiązanie , szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych  jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany  stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych  w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

  Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia  Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. przez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów  obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej , które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid- 19, w szczególnych osoby poniżej 65 roku życia . Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie korzystającej   z usług  z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Koszty zakupów pokrywa senior.

   

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do dnia 18 lutego do godz. 12:00 osobiście lub telefonicznie.

   

  Osoby do kontaktu:

  Pracownik socjalny Irena Skorupa-Dryja

  Starszy specjalista pracy socjalnej Dominika Macieja-Deperas

  Tel . 44 754 24 93 wew. 32 lub 27

  irena.skorupa-dryja@ops.opoczno.pl

  dominika.macieja-deperas@ops.opoczno.pl

  Czytaj Więcej o: Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022.
 • Projekt Wspieraj Seniora wyróżnione

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi działania osłonowe dla osób starszych, wymagających wsparcia w okresie pandemii SARS-CoV-2.

  WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU ,,WSPIERAJ SENIORA”

  Kto może skorzystać z programu?


  Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

  Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

  W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
  w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

  Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?


  Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

   

  Szczegółowe informacje na temat w/w działań i form pomocy można uzyskać w MGOPS w Opocznie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka:

   

  7.30 - 15.30 poniedziałek

  7.30 -16.30 wtorek

  7.30-15.30 środa

  7.30-15.30 czwartek 

  7.30-14.30 piątek

  Czytaj Więcej o: Projekt Wspieraj Seniora

Banery/Logo