Czas pochylić się nad starością i zrozumieć ją

W dniu 14 października 2019 r. w ramach kampanii „ Zrozumieć starość ” przedstawiciele Fundacji Zaczyn oraz firmy Promedica 24 przeprowadzili warsztaty dla pracowników socjalnych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Pracownicy socjalni mieli okazję założyć specjalny kombinezon geriatryczny i na własnej skórze przekonać się z jakimi wyzwaniami i utrudnieniami wiąże się podeszły wiek. Kombinezon symulował zmysły osoby starszej- osłabiał słuch, wzrok, mięśnie, zmniejszał zakres ruchu w stawach oraz ograniczał czucie. Przeprowadzone warsztaty były niezwykłym doświadczeniem i treningiem empatii dla pracowników socjalnych.

Informacja

Informujemy, iż od 1 października 2019 roku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w pokoju numer 15.

Dożywianie dzieci w szkole

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania   dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Aby  skorzystać z tej formy pomocy należy spełnić następujące warunki:

– miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  792,00 zł netto

– w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie należy złożyć wniosek o pomoc, do którego  powinny  być dołączone  dokumenty  potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć  dochody za sierpień).

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 + i świadczenia „ Dobry Start”.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie:

– miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 528 zł netto (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć dochody za sierpień),

– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 w pokoju nr 3 od dnia 2 września 2019 r. do 15 września 2019r.

Karta Dużej Rodziny

Kolonie letnie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zakwalifikował  24 dzieci     z rodzin najuboższych do uczestnictwa w koloniach letnich organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Wypoczynek zorganizowany będzie w miejscowości Małe Ciche w terminie 16-29 sierpnia 2019r. Zbiórka uczestników kolonii będzie miała miejsce w dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek) o godzinie 11.30  na parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po zbiórce nastąpi wyjazd autokarem w polskie góry.

Wszystkim dzieciom życzymy pięknej pogody, miłego wypoczynku oraz wielu cudownych wrażeń.

Informacja

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczących powiadomień mailowych zawierających Informację o przyznaniu Świadczenia Dobry Start i Świadczenia Wychowawczego informujemy iż powiadomienia te wychodzą od nas prawidłowo. Ostateczny wygląd może zależeć od specyfiki i konfiguracji serwera pocztowego beneficjenta otrzymującego taki email, na co nie mamy żadnego wpływu.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zmiana urzędowania MGOPS

Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2019 p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany godzin urzędowania, na okres upałów MGOPS w Opocznie w dniu 26.06.2019 Ośrodek będzie czynny od 7:30 do godz. 14:30. Za utrudnienia przepraszamy!

EKO MOPSIKI zapraszają!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zaprasza wszystkie dzieci na EKO-logiczne Dni Opoczna 29 czerwca start godzina 11, bawimy się do godziny 16.  Będzie zabawa, będzie się działo…

Przed zabawą trzeba napełnić brzuszki zapraszamy dzieci i dorosłych na pyszny barszczyk z kiełbaską, słodycze i pączki. Przy naszym namiocie liczne atrakcje  zapraszamy dzieci w wieku 2 do 6 lat oraz 7 do 10 lat na konkurs plastyczny oraz konkurs recytatorski. Starsze dzieci mogą wykazać się w konkursie sprawności fizycznej indywidualnie oraz drużynowo. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Ale to nie koniec… nasi Milusińscy mogą pomalować sobie buźki, wpleść we włosy kolorowe warkoczyki lub ufarbować włosy. Dla rodziców punkt informacyjny z zakresu 500+, Dobry Start, Karty Dużej Rodziny.

Zapraszamy na sobotę z MOPSIKAMI :*)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv