Konferencja pt. Zespół Downa – Zrozum, szanuj, kochaj …

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie byli organizatorami konferencji, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury na sali widowiskowej w dniu 15.03.2018 r.
Konferencja objęta była patronatem przez Posła na Sejm RP Roberta Telusa.
Kolejna konferencja z cyklu Zespół Downa – Zrozum, szanuj, kochaj… poświęcona była opiece, leczeniu, aspektach prawnych dot. ubezwłasnowolnienia osób z trisomią chromosomu 21.
Podczas spotkania mogliśmy oglądać spektakl „Dostrzec Człowieka” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Integracyjnego „A właśnie, że TAK!”. Prelekcje w wykonaniu Tatiany Kaplińskiej i Agaty Komorowskiej poruszały trudne, ale bardzo ważne tematy dotyczące dzieci i osób urodzonych z Zespołem Downa. Sędzia Sądu Rejonowego w Opocznie Pani Iwona Dembińska – Pęczek przybliżyła wszystkim obecnym aspekty prawne dot. ubezwłasnowolnienia. Na koniec wystąpili wychowankowie CEIR w Opocznie przedstawiając „kukiełkowy teatr cieni”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

„Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 15.03.2018 roku o godz.16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzustówek Kolonia, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami z udziałem pana Sołtysa Marcina Kowalczyka, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Spotkanie z przedstawicielami oświaty – procedura „Niebieskiej Karty”

9 marca 2018r., o godzinie 09.00 w Szkole Podstawowej nr. 3  im. Henryka Sienkiewicza    w Opocznie, odbyło się pierwsze z przewidzianego cyklu spotkań, pracowników socjalnych Działu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skierowane do przedstawicieli oświaty a dotyczące procedury „Niebieskie Karty”.

W spotkaniu ze strony MGOPS w Opocznie uczestniczyli Pani Dyrektor Maria Chomicz, starsi pracownicy socjalni Elżbieta Matyśkiewicz i Katarzyna Szymczyk. W 1,5 godzinnym szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli Szkoły, którym przekazywano prawne i praktyczne aspekty dotyczące procedury „Niebieskie Karty”, w rodzinach w których dochodzi do podejrzenia  stosowania przemocy w rodzinie. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani ze skalą zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Opoczno. Spotkanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Kolejne spotkanie z serii „Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 09.03.2018 roku o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanna, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami z udziałem pana Sołtysa Józefa Skorupy, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni MGOPS Opoczno.

Zbiórka odzieży na rzecz osób potrzebujących, samotnych i bezdomnych!

Zima nie wszystkim kojarzy się z białym szaleństwem. Dla niektórych okres ten jest walką o przetrwanie, która nie zawsze kończy się zwycięstwem. Ludzie bezdomni są niemal każdego dnia tej pory roku narażeni na mróz, śnieg i głód. Pomyślmy o najbardziej potrzebujących – wspólnymi siłami możemy uczynić dla Nich ten trudny czas bardziej znośnym!

Nasze zapasy zostały już wykorzystane, dlatego zwracamy się do ludzi i firm dobrej woli, aby wsparły osoby bezdomne tą formą pomocy rzeczowej.

NA CZYM POLEGA AKCJA?
W naszych szafach zalega mnóstwo ubrań, które nie są już potrzebne pierwotnym właścicielom. Rzeczy te mogą okazać się przydatne dla tych, których nie stać na kupno własnej odzieży. Twoje stare, ciepłe ubrania mogą uratować czyjeś zdrowie lub nawet życie! Także Ty możesz pomóc! To bardzo proste — wystarczy przynieść ciepłe ubrania i przekazać je pracownikom tut. ośrodka , którzy rozdysponują je miedzy potrzebujących.

KIEDY I GDZIE?
Zbiórka  odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno. Przekazać ubrania będzie można w godzinach 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku  pokój nr 11
.

JAKĄ ODZIEŻ ZBIERAMY?
Przede wszystkim wszelkiego rodzaju ciepłe ubrania wierzchnie: czapki, szaliki, rękawiczki, kurtki, spodnie, bieliznę osobistą, ciepłe koszule np. flanelowe bluzy, swetry, skarpety, buty ( zwracamy się z prośbą aby odzież była czysta i nie uszkodzona) .

Prosimy o nie przekazywanie odzieży wizytowej np. garniturów.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy wezmą udział w akcji.
Zachęcamy do przekazywania informacji o inicjatywie Waszym bliskim i znajomym.

 

 

Zaproszenie na konferencje „Zrozum, Szanuj, Kochaj…”

Kolejne spotkanie z serii „Dzielnicowy Bliżej Nas”

 

W dniu 27.02.2018 roku o godz.16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewiec Kolonia, odbyło się kolejne spotkanie dzielnicowego z mieszkańcami, na którym została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.

Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni MGOPS Opoczno.

Klub Seniora „Niezapominajka” w Opocznie

Od 1 lutego 2018 r. w Opocznie rozpoczął działalność Klub Seniora „Niezapominajka”. Klub Seniora jest skierowany do mieszkańców gminy Opoczno. Jest to miejsce spotkań dla 20 osób starszych. Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Seniorzy mają możliwość korzystania z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. Priorytetem będzie również aktywne spędzanie czasu m.in. basen, wycieczki, zajęcia gimnastyczne. W ramach Klubu Seniora zapewnione będą codzienne ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Pierwsze zajęcia w Klubie Seniora „Niezapominajka” rozpoczęły się w lutym 2018 r. Na uroczyste spotkanie przy kawie i herbacie oraz domowych wypiekach prowadzący klub instruktorzy: Katarzyna Telus i Wojciech Turek wraz z uczestnikami – Seniorami zaprosili przedstawicieli władz i autorów projektu. W imieniu Pana Posła Roberta Telusa z życzeniami, pozdrowieniami i upominkiem przybył Dyrektor Biura – Rafał Skoczylas. Swoją obecnością uświetnili uroczyste otwarcie władze Gminy Opoczno Burmistrz Rafał Kądziela, Wiceburmistrz Zbigniew Sobczyk i Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski. W spotkaniu uczestniczyły również Koordynator Projektu Agnieszka Nalewczyńska, Koordynator ds. Partnerstwa Anna Sady, Kierownik Projektu w gminie Opoczno, mająca nadzór merytoryczny Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Maria Barbara Chomicz wraz z kierownictwem Elżbietą Karbownik i Agnieszką Brolą.

Dzięki uprzejmości Prezes Fundacji „Ostoja” Pani Agnieszki Sobol tymczasową siedzibą i miejscem spotkań Seniorów są pomieszczenia użyczone w dolnym kościele parafii Podwyższenia Krzyża św. W Opocznie. Z niecierpliwością wszyscy czekają na dokończenie prac remontowych w lokalu docelowym, który będzie siedzibą Klubu Seniora „Niezapominajka” na Pl. Kościuszki 6.

Spotkanie upłynęło w miłej i życzliwej atmosferze. Zaproszeni goście zabrali głos życząc uczestnikom Klubu Seniora dużo zdrowia, optymizmu i wspaniale spędzonego czasu. Wszyscy zgodnie zauważyli, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i stanowią wyzwanie dla samorządu. Uczestnicy Klubu Seniora zaprezentowali się zaproszonym gościom i wyrazili nadzieję na kolejne spotkania.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, gdzie możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań oraz zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

W katalogu oferowanych zajęć jest edukacja informatyczna poprzez naukę korzystania z Internetu oraz edukacja kulturalna, czyli wyjścia do kina czy teatru.

W ramach prowadzonej działalności klubu seniorzy otrzymają wsparcie prozdrowotne poprzez edukację zdrowotną i spotkania z lekarzem i pielęgniarką.

W celu utrzymywania dobrej kondycji psychofizycznej klubowicze mają zapewnione zajęcia z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik.

Zaplanowano tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą się wzajemnie wspierać w trudnościach codziennego życia jak również poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m. in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

W Klubie Seniora „Niezapominajka” będzie prowadzone poradnictwo psychologiczne w formie profilaktyki i terapii jak również poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Klub Seniora to jedno z działań projektu konkursowego włączonego w strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Drugim działaniem realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach projektu są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, jak również z urzędu. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Usługi opiekuńcze osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł dla osoby w rodzinie usługi świadczone są nieodpłatnie. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się na podstawie tabeli opłat (Uchwała Nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 r. zał. Nr 1 i 2 do Uchwały), gdzie maksymalny koszt jednej godziny usługi wynosi 13 zł netto przy dochodzie powyżej 400 % kryterium dochodowego.  Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie szczegółowo określa warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu konkursowego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie świadczy usługi opiekuńcze dla 50 dodatkowych Świadczeniobiorców – mieszkańców Gminy Opoczno. Usługi te realizowane są przez 10 opiekunek domowych zatrudnionych na czas realizacji projektu mających kwalifikacje wymagane do zatrudnienia na stanowisku opiekun środowiskowy.

 

CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Liderem projektu konkursowego pt. „CUSCentrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” jest Gmina Opoczno. Autorem i Koordynatorem projektu jest Agnieszka Nalewczyńska. Koordynatorem d.s. Partnerstwa Gminy Opoczno jest Anna Sady. Podmiotem realizującym zadania w Gminie Opoczno jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Kierownikiem projektu w zakresie zadań Gminy Opoczno jest Maria Barbara Chomicz. Pozostali partnerzy projektu to Powiat Opoczyński (poprzez działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gmina Drzewica (poprzez działania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wartość całego projektu „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wynosi 2.549.721,35 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2.283.230,45 zł. Wkład własny Partnerów 266.490,90 zł.

Całkowity finansowy udział Gminy Opoczno w projekcie, obejmujący Usługi Opiekuńcze oraz Klub Seniora wynosi: 1.070.609,84 zł z czego 970.607,84 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 100.000,00 zł wkład własny Gminy Opoczno.

Dzielnicowy Bliżej Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie włączył się w współpracę na rzecz kampanii  „Dzielnicowy Bliżej Nas” której głównym zadaniem jest prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku wiejskim celem podniesienia świadomości odnośnie zagrożeń związanych z oszustwami i kradzieżami, których ofiarami padają osoby starsze, samotne bądź niezaradne życiowo.

Dnia 5 lutego 2018r o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sitowej odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięli udział dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz pracownicy socjalni MGOPS w Opocznie. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo najczęściej stosowane metody oszustw, gdzie osoby nieuprawnione podają się za urzędników lub funkcjonariuszy publicznych stosując oszustwo takie jak: „metoda na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika socjalnego”, „pracownika elektrowni”. Dzielnicowi wspomnieli również o zagrożeniach związanych z zakupami przez Internet, odbieraniem połączeń telefonicznych z nieznanych numerów, po odebraniu których naliczane dodatkowe koszty połączeń. Uczestnicy spotkania – mieszkańcy sołectwa Sitowa wraz z Sołtysem panią Krystyną Świerczyńską, bardzo chętnie i aktywnie udzielali się w dyskusji, zadawali pytania, dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Wyrazili chęć kolejnego spotkania.

Spotkanie umożliwiło omówienie zagadnienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy Sitowej dowiedzieli się czym jest taka mapa i w jaki sposób mogą z niej korzystać. Pani Sołtys miejscowości Sitowa, z pomocą dzielnicowego zaznaczyła na Krajowej Mapie Zagrożeń obiekt należący do miejscowości Sitowa, na którym dochodzi do aktów wandalizmu.

Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie wraz z pracownikami socjalnymi dziękuje dzielnicowym KPP w Opocznie za inicjatywę i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Opoczno.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv