karta_duzej_rodziny (1)

Karta Dużej Rodziny

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej: – rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:  w wieku do ukończenia Czytaj dalej

PROGRAM „RODZINA 500+”

mmm

 

                                                                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
                                                                                       I N F O R M U J E:

Wnioski można będzie pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Kopernika 3 od 15 marca 2016r. Wnioski przyjmowane będą od  1 kwietnia 2016 r. w pok. nr 13 (wejście główne do Ośrodka )Ze wzorem wniosku wraz z załącznikami można się zapoznać

Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

pobrane1

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 

Nowe kryteria dochodowe uprawniające od października 2015 r. do świadczeń pomocy społecznej to :

Nowe kryteria dochodowe przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny oraz nowe kwoty świadczeń rodzinnych

pobrane1

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

pobrane

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób ubiegających się po raz pierwszy:

  • Do wniosku należy dołączyć:
  • kopie aktów urodzenia dzieci na które będzie składany wniosek o świadczenia rodzinne jak również kopie dowodów osobistych rodziców oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv