Wniosek o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach

Rodzic, który pobiera świadczenie wychowawcze na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie składając wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres od 1 lipca 2019 r., jednocześnie wnioskuje o świadczenia na wszystkie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, również na te dzieci, na które już pobiera świadczenia.

 

Przykład 1.
1. J. Kowalski posiada dwoje dzieci w wieku 5 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat pobiera świadczenie wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), na które jeszcze nie pobierał świadczenia wychowawczego, jak i na drugie dziecko (5 lat).

Przykład 2.
1. J. Kowalski posiada dwoje dzieci w wieku 5 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat i 12 lat pobiera świadczenie wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), jak i na drugie dziecko (5 lat).

Przykład 3.
1. J. Kowalski posiada troje dzieci w wieku 5 lat, 7 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat i 7 lat pobiera świadczenia wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej (tradycyjna forma) J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), jak i na drugie dziecko (7 lat) i trzecie dziecko (5 lat).

Poniżej przedstawiamy projekt wniosku na Świadczenie Wychowawcze na nowych zasadach:

wzor wniosku 500 plus.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv