CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Liderem projektu konkursowego pt. „CUSCentrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” jest Gmina Opoczno. Autorem i Koordynatorem projektu jest Agnieszka Nalewczyńska. Koordynatorem d.s. Partnerstwa Gminy Opoczno jest Anna Sady. Podmiotem realizującym zadania w Gminie Opoczno jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Kierownikiem projektu w zakresie zadań Gminy Opoczno jest Maria Barbara Chomicz. Pozostali partnerzy projektu to Powiat Opoczyński (poprzez działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Gmina Drzewica (poprzez działania realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wartość całego projektu „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wynosi 2.549.721,35 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 2.283.230,45 zł. Wkład własny Partnerów 266.490,90 zł.

Całkowity finansowy udział Gminy Opoczno w projekcie, obejmujący Usługi Opiekuńcze oraz Klub Seniora wynosi: 1.070.609,84 zł z czego 970.607,84 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 100.000,00 zł wkład własny Gminy Opoczno.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv