Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskie Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (czyli policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej), w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie wobec członków rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.

Typy przemocy:

Przemoc fizyczna:

(bicie, popychanie, szarpanie, duszenie itp.)

Przemoc psychiczna:

(poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, kontrolowanie, ciągła krytyka, wyzywanie, zawstydzanie, groźby, izolowanie, żądanie posłuszeństwa, groźba zabójstwa).

Przemoc seksualna:

(wymuszanie pożycia seksualnego, molestowanie seksualne, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych).

Przemoc ekonomiczna:

(odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie długów bez wiedzy i zgody rodziny, niepłacenie alimentów).

Zaniedbanie:

(Niezapewnienia jedzenia, odpowiedniego ubioru, opieki medycznej, pozostawienie bez opieki osoby, która tego wymaga).

Przy Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół składa się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół powoływany został przez Burmistrza Opoczna. Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, Policji, oświaty, Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty”

Jest to procedura postępowania obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji.

Działania są indywidualne dostosowane do potrzeb danej rodziny.

Uprawnienia i obowiązek uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

– Policji;

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – pracownik socjalny;

– komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

– oświaty np. nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły;

– ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.

Zgłoszenie prośby o uruchomienie procedury „Niebieskie karty”

Każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoba mająca wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy może prosić o uruchomienie procedury „Niebieskie Karty”.

O wszczęciu procedury decyduje ostatecznie przedstawiciel instytucji/służby, do którego dokonujemy zgłoszenia, który może mieć inny ogląd sytuacji lub do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym, może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia, wyznania, czy pochodzenia. Przemoc nieprzerwana, eskaluje, co oznacza, że staje się coraz bardziej bolesna i dotkliwa dla osoby jej doznającej.

To, co utrzymuje przemoc w rodzinie, to tzw. „ tajemnica czterech ścian”, dlatego też warto reagować, by przerwać milczenie i pomóc osobom krzywdzonym.

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Matyśkiewicz – specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Wiktorowicz – pracownik socjalny

tel. 607 286 391

Banery/Logo