Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEMOJOWICACH

Niemojowice 68, 26-330 Żarnów

 

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom, kobietom, jak i mężczyzną, zarówno pobyt stały, jak i czasowy – zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeby bytowych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Dom umożliwia mieszkańcom korzystania z przysługujących im, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych, prowadzi również działalność rekreacyjno-rozrywkową m.in. zabawy taneczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, okazjonalne spotkania z dziećmi i młodzieżą, spotkania podczas gier towarzyskich, turniejów, quizów i konkursów.

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach mieści się w nowo wybudowanym obiekcie, gdzie pokoje są 1, 2, 3 osobowe, każdy pokój ma swoją łazienkę. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Jak zamieszkać w domu pomocy społecznej?

Osoba, zamieszkująca na terenie powiatu opoczyńskiego, która wyrazi chęć zamieszkania w domu pomocy społecznej, powinna udać się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do takiej placówki. Następnie, ośrodek pomocy społecznej rozpoczyna procedurę związaną ze skierowaniem osoby do domu pomocy społecznej (m. in. wywiady środowiskowe, badania lekarskie), po czym sporządza decyzję kierującą do domu pomocy społecznej oraz decyzję dotyczącą odpłatności za pobyt podopiecznego. Etap końcowy to wydanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie stosownej decyzji, na podstawie której podopieczny zostaje mieszkańcem domu pomocy społecznej.

 

http://dpsniemojowice.pl/

 

Banery/Logo