Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023! wyróżnione

  Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:

  „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

  Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

  Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

  Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

  • Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
  • Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

   

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

  Tel: +48 729 835 550

  E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

  Strona www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/

  Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

  Czytaj Więcej o: Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!
 • REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. wyróżnione

  Burmistrz Opoczna informuje, iż mieszkańcy Gminy Opoczno będą mogli składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. A. Mickiewicza 2A 26-300 Opoczno.

  Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r.- podatku VAT na gaz ziemny.

  Wnioski należy składać, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

  1. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

  2. Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  a) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

  b) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.

  3. Tradycyjnie– bezpośrednio u pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

  Formularz wniosku o refundację podatku VAT będzie dostępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej MGOPS w Opocznie: http://ops.opoczno.pl/p,192,dodatek-gazowy . Dodatkowe informacje, w tym odpowiedzi na pytania, uzyskają państwo pod numerami telefonów: 44 741 60 44 wew. 21, 44 741 60 45, 44 741 60 33, 44 741 60 20 lub 44 755 41 97.

  Czytaj Więcej o: REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Banery/Logo