Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

BON ENERGETYCZNY

BON ENERGETYCZNY

jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych

W dniu 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym  oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

  • 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada ”złotówka za złotówkę”, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznany  nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o  której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

  • 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Uwaga:

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie przy ul. Mickiewicza 2A, przez platformę ePUAP lub platformę mObywatel.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania. Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Banery/Logo