Wniosek o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach

Rodzic, który pobiera świadczenie wychowawcze na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie składając wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres od 1 lipca 2019 r., jednocześnie wnioskuje o świadczenia na wszystkie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, również na te dzieci, na które już pobiera świadczenia.

 

Przykład 1.
1. J. Kowalski posiada dwoje dzieci w wieku 5 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat pobiera świadczenie wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), na które jeszcze nie pobierał świadczenia wychowawczego, jak i na drugie dziecko (5 lat).

Przykład 2.
1. J. Kowalski posiada dwoje dzieci w wieku 5 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat i 12 lat pobiera świadczenie wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), jak i na drugie dziecko (5 lat).

Przykład 3.
1. J. Kowalski posiada troje dzieci w wieku 5 lat, 7 lat i 12 lat. Na dziecko w wieku 5 lat i 7 lat pobiera świadczenia wychowawcze i ma wydaną decyzję do 30.09.2019 r. W dniu 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej (tradycyjna forma) J.K. składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (12 lat), jak i na drugie dziecko (7 lat) i trzecie dziecko (5 lat).

Poniżej przedstawiamy projekt wniosku na Świadczenie Wychowawcze na nowych zasadach:

wzor wniosku 500 plus.

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora ,,Niezapominajka”

W dniu 17.04.2019r. pod patronatem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne dla osób starszych i niesamodzielnych. W uroczystości kultywującej tradycje Świąt Wielkiej Nocy udział wzięli nie tylko uczestnicy Klubu Seniora, pracownicy MGOPS ale również zaproszeni goście w osobie Burmistrza Miasta Opoczno, pracowników Urzędu Gminy oraz Dyrektora MGOPS w Opocznie.

Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Kacprzak złożył najserdeczniejsze życzenia zarówno Seniorom i ich rodzinom jak i pracownikom zaangażowanym w tworzenie i organizację pracy Klubu „Niezapominajka”.

Dyrektor MGOPS w Opocznie Pan Bernard Ziółkowski w imieniu własnym i wszystkich pracowników ośrodka życzył wszystkim obecnym zdrowia i pogody ducha, Swoją przemowę zwieńczył wierszem Wisławy Szymborskiej.Seniorzy w ramach zajęć kulinarnych przygotowali smaczne potrawy wielkanocne między innymi tradycyjny barszcz z białą kiełbasą i jajkiem oraz przystawki i ciasto. Oprócz wspaniale przygotowanych i elegancko podanych potraw stół zdobiły wspaniałe dekoracje.W świątecznej atmosferze , seniorzy zaprezentowali swoje zdolności muzyczne wykonując trzy utwory związane z tematyką świat Wielkanocnych przy akompaniamencie instruktora muzyki.

W części artystycznej jedna z Seniorek wspaniale wyrecytowała kolejny tego dnia wiersz Noblistki Wisławy Szymborskiej zatytułowany „ Jak Ja się czuję ? „

„Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję,

Grzecznie mu odpowiadam, że „dobrze, dziękuję”.
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,

puls słaby, krew moja w cholesterol bogata…
Lecz dobrze się czuję, jak na moje lata.
Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę,
choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy przez bezsenność bardzo się morduję,
ale przyjdzie ranek… znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć „figle” płata,
lecz dobrze się czuję, jak na moje lata!
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
że kiedy starość i niemoc przychodzi,
to lepiej zgodzić się ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej starości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
i wszystkich wokoło chorobami nie nudź!
Powiadają: „Starość okresem jest złotym”,
kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym…
„Uszy” mam w pudełku, „zęby” w wodzie studzę,
„oczy” na stoliku, zanim się obudzę…
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje:
„Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”
Za czasów młodości (mówię bez przesady)
łatwe były biegi, skłony i przysiady.
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą…
A teraz na starość czasy się zmieniły,
spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły.
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,
niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
to znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ.”

W ramach zajęć rękodzieła Uczestnicy Klubu własnoręcznie przygotowali stroiki świąteczne oraz upominki dla zaproszonych gości. Wspólnie spędzony czas w rodzinnej atmosferze udzielił się wszystkim. Na zakończenie miłego spotkania wszyscy wspólnie zaśpiewali utwory zainicjowane przez Naszych Seniorów. Przybyli goście byli zachwyceni umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi i plastycznymi podopiecznych Klubu „Niezapominajka”

 

Wielkanoc 2019

Paczki świąteczne

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy wydawanie paczek rodzinnych i świątecznych. Kolejne terminy wydawania to 15 i 17 kwietnia 2019r.

Komunikat 500 PLUS

Zgodnie z założeniami program 500 PLUS ma objąć wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Wnioski o 500 PLUS będzie można składać w formie elektronicznej dopiero od 1 lipca 2019 r., natomiast w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
W kwietniu 2019 r. do naszego ośrodka złożono w formie elektronicznej kilkanaście wniosków o przyznanie świadczenia 500 PLUS na nowych zasadach.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zwracam się z apelem do mieszkańców naszej gminy o powstrzymanie się ze składaniem wniosków na nowych zasadach do czasu wdrożenia zmian ustawowych.
Projektowany zmiany w programie 500 PLUS są aktualnie na etapie legislacyjnym.

„Śpiewać każdy może”

W dniu 06.04.2019r. w Miejski Dom Kultury w Opocznie odbył się II Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów Opoczno 2019. W przeglądzie po raz kolejny udział wziął także funkcjonujący przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie Klub Seniora Niezapominajka. Seniorzy pomimo tremy i stresu zaśpiewali trzy utwory tj. Matko moja ja wiem, Pytasz mnie, Jesienne róże, które zostały bardzo emocjonalnie odebrane przez publiczność.

Paczki żywnościowe w okresie przedświątecznym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w okresie przedświątecznym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 przygotowuje pomoc w formie paczek świątecznych zawierających produkty spożywcze (450 świątecznych paczek rodzinnych i 120 świątecznych paczek dla osób samotnie gospodarujących)

Przygotowane  paczki zostaną przekazane najbiedniejszym rodzinom i osobom samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w terminach 10, 15 i 17 kwietnia 2019 r.

Informacja dla klientów

p.o Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach od 11:00 do 14:00

Kino dla Wszystkich

W dniu 16.03.2019r. Seniorzy z Klubu ,, Niezapominajka” wspólnie wybrali się na seans filmowy do kina przy MDK w Opocznie. Film ,,Całe szczęście” uczestnikom dostarczył wiele radości, dobrego humoru i miłych chwil. Seniorzy mieli okazję wspólnie zintegrować się i razem spędzić sobotnie popołudnie.

Autorskie Spotkanie

Dnia 15.03.2019r. w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z pisarką Krystyną Wieczorek, autorką serii książek ,,Młyn na Stawkach”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka”. W Klubie Seniora odbywają się zajęcia z biblioterapii, na których czytane są książki autorstwa Pani Krystyny Wieczorek, dlatego spotkanie było dla uczestników ważnym wydarzeniem. Seniorzy mogli osobiście spotkać się i porozmawiać z autorką ulubionych książek.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv