Harmonogramy wypłat świadczeń na rok 2018 (lipiec-grudzień)

W zakładce Harmonogramy wypłat ustalone są nowe okresy na rok 2018 w miesiącach od lipca do grudnia.

 

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”

W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie   odbyła się konferencja  „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

W uroczystości Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wzięli udział przedstawiciele władz miasta, rodzice zastępczy oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie reprezentowała Pani Dyrektor Maria Barbara Chomicz, pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny wraz z rodzinami będącymi pod ich opieką.

Rodzinom zastępczym podziękowano za podjęcie trudu, wytrwałość i otoczenie dzieci miłością.

Świadczenia „Dobry Start” 300+

Więcej o świadczeniu w menu Świadczenia Dobry Start  300+

„STOP CYBERPRZEMOCY”

W dniu 14.06.2018 o godz. 12.30 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „STOP CYBERPRZEMOCY”. W uroczystości udział wzięli Dyrektor MGOPS w Opocznie Pani Maria Barbara Chomicz, z-ca Dyrektora MGOPS w Opocznie Pani Agnieszka Brola oraz pracownicy socjalni: Elżbieta Matyśkiewicz, Aneta Lengier, Justyna Wójcik, Katarzyna Wiktorowicz. Uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody. W spotkaniu udział wzięli Starosta Opoczyński Józef Róg, z-ca Komendanta KPP w Opocznie Pan Wojciech Dworak, Komendant Straży Pożarnej Pan Józef Pacan, w imieniu Posła na Sejm RP Roberta Telusa Pan Rafał Skoczylas. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Marianna Rożej podziękowała uczestnikom i nauczycielom którzy wzięli udział w konkursie „ STOP CYBERPRZEMOCY”.

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zakwalifikował 35 dzieci z rodzin najuboższych do uczestnictwa w koloniach letnich organizowanych przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno.

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat będą zorganizowane w terminie 16-21 lipca 2018 r. w Woli Michowej w Bieszczadach.

Wszystkim dzieciom życzymy pięknej pogody, miłego wypoczynku oraz wielu cudownych wrażeń.

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Marsz dla Życia i Rodziny w Opocznie

W niedzielę 3 czerwca 2018 r. ulicami Opoczna po raz szósty przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie jest ogólnopolską inicjatywą, która wpisuje się w manifestowanie przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania ludzkiego życia.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Radomski Henryk Tomasik, a patronat medialny Radio Plus Radom.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Granicznej.

Po nabożeństwie VI Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Polska rodziną silna” przeszedł ulicami Opoczna na plac za Miejskim Domem Kultury, gdzie odbył się radosny, prorodzinny festyn. Program festynu był bogaty i różnorodny. Można było zobaczyć miedzy innymi występy opoczyńskich przedszkoli oraz koncerty zespołów Filios Dei i Masters. Dodatkowymi atrakcjami były: dmuchańce, kucyki, popcorn, wystawa Rycerzy Kolumba pt. „Jaś w drodze”, porady dietetyczne oraz pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka.

Głównym organizatorem uroczystości była Fundacja „Dar dla Potrzebujących” a współorganizatorem Biuro Poselskie Roberta Telusa.

Marsz wsparło wiele osób i instytucji w tym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. W trakcie festynu pracownicy spotkali się z rodzinami i  wspólnie uczestniczyli w uroczystości na rzecz rodziny i obrony życia. Dla rodzin przygotowano wiele atrakcji: malowanie buzi specjalnymi kredkami oraz  konkursy plastyczne i poetycko- wokalne, za udział w których dzieci otrzymywały nagrody (maskotki, piłki, gry planszowe, puzzle, lalki, bańki mydlane i słodycze). Dzieci otrzymały balony z logo MGOPS. Atrakcją cieszącą się największym powodzeniem była wata cukrowa, którą kręcili pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Festyn był okazją do wspólnej zabawy i integracji z rodzinami.

 

 

 

 

 

 

XXI Forum Trzeźwościowe

W dniu 09.06.2018r. odbyło się XXI Forum Trzeźwościowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Abstynenckie „Opoka” w Miedznej Murowanej w Stanicy Harcerskiej. Hasło przewodnie Cytat „Albo Polska będzie trzeźwa, albo jej nie będzie wcale” – Bł. Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912). W forum uczestniczyła Dyrektor MGOPS w Opocznie Pani Maria Barbara Chomicz oraz pracownicy socjalni: Anna Warda, Roksana Kępska i Jolanta Wilk. Forum rozpoczęło się o godz.16.30 w programie: powitanie, prelekcja na temat: „Uzależniony – rodzina na początku zdrowienia, powrót do relacji”, które poprowadziła Pani Urszula Madej- psycholog, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie, dyskusja, ognisko, gry i zabawy dla dzieci. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu wzięli udział:

– w imieniu Posła na Sejm RP Roberta Telusa Pani Maria Barbara Chomicz,

– Starosta Opoczyński Pan Józef Róg

– z-ca Burmistrza Pani Anna Zięba, którzy zabierając głos podziękowali wszystkim za tworzenie środowisk abstynenckich.

Informacja

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, z siedzibą w Opocznie przy ul. Mikołaja Kopernika 3, adres e-mail: ops@um.opoczno.pl; telefon: 44 755 24 93; reprezentowany przez Dyrektora MGOPS.
  1. MGOPS wyznaczyło inspektora ochrony danych Pana mgr Jacka Koreckiego, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail: iod@ops.opoczno.pl lub korespondencyjnie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opocznie, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  1. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez wydział merytoryczny.

„Dzielnicowy Bliżej Nas”

W dniu 26.04.2018 roku w świetlicach wiejskich w miejscowościach Ziębów i Modrzew, odbyły się kolejne spotkania dzielnicowych z mieszkańcami z udziałem Sołtysów P. Tomasza Rafalskiego i Henryka Rafalskiego, na których została przybliżona mieszkańcom tematyka występujących zagrożeń.
Zostały omówione formy kontaktu z osobami, które mogą się podawać za pracowników różnych instytucji państwowych oraz firm usługowych. Z uwagi na fakt, iż oszuści podają się również za pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, a mając na uwadze, że częścią obowiązków służbowych pracownika socjalnego jest kontakt z osobami potrzebującymi pomocy, w spotkaniu wzięli również udział pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

2 maja 2018r MGOPS w Opocznie będzie nieczynny

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie nr 5/2018 z dnia 20 kwietnia 2017r. dzień 2 maja 2017r. (środa) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Ośrodek będzie nieczynny.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv