Kierownictwo

Kierownictwo MGOPS

Danuta Popińska

p.o. Dyrektora

tel. 755-24-93 wew. 28

pok. 1a

e-mail: danuta.popinska@ops.opoczno.pl

Beata Rogulska

Z-CA Dyrektora

tel. 755-24-93 wew. 26

pok. 1b

e-mail: beata.rogulska@ops.opoczno.pl

 

Elżbieta Karbownik

Główny Księgowy

tel. 755-24-93 wew. 21

pok. 5

e-mail: elzbieta.karbownik@ops.opoczno.pl

Edyta Baran

Kierownik Działu Organizacyjno – Gospodarczego

tel. 755-24-93 wew. 26

Administracja i Kadry

e-mail: edyta.baran@ops.opoczno.pl

Katarzyna Szymczyk

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

tel. 755-24-93 wew. 27

pok. 4

e-mail: katarzyna.szymczyk@ops.opoczno.pl

Aneta Lengier

Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej

tel. 755-24-93 wew. 27

pok. 4

e-mail: aneta.lengier@ops.opoczno.pl

Bernard Ziółkowski

Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych

tel. 755-41-97 wew. 3

pok. 16

e-mail: bernard@ops.opoczno.pl

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv