Pomoc Społeczna

Przyjdź!

 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy
 • jeśli wiesz, że w Twojej miejscowości mieszka rodzina, która żyje w ubóstwie
 • jeśli masz informacje, iż w sąsiedztwie lub w miejscowości gdzie mieszkasz jest krzywdzone dziecko
 • jeśli masz informacje, iż dziecko pozostawiane jest bez opieki, że jest zaniedbane
 • jeśli wiesz, iż osoba w podeszłym wieku nie radzi sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego
 • jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny
 • jeśli jesteś świadkiem przemocy w swojej rodzinie, w sąsiedztwie lub w szkole
 • jeśli masz problem z alkoholem lub z innymi używkami
 • jeśli w Twojej rodzinie nadużywa się alkoholu, a Ty nie możesz już z tym dłużej żyć
 • jeśli Twój bliski z powodu nadużywania alkoholu zachowuje się w sposób, którego nie akceptujesz
 • jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o chorobie alkoholowej

Pamiętaj!

 • przychodząc po pomoc stwarzasz szansę dla siebie i swojej rodziny
 • powiedzenie o problemie – jest pierwszym krokiem na drodze, aby z niego wyjść
 • przemoc, alkoholizm, zaniedbanie – nie skończą się same z siebie!
 • mówiąc o przemocy domowej – zapobiegasz tragedii!
 • jesteśmy po to, aby pomóc
 • czujesz, że potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń!!!

Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej


Kierownik Działu – mgr Aneta Lengier

tel. (44) 755-24-93 wew. 27

Sekcja usług

Zespół ds. usług opiekuńczych oraz pomocy osobom niesamodzielnym

tel. (44) 755-24-93 wew. 27

Koordynator Zespołu Specjalista pracy socjalnej Agnieszka Pacan

Stanowisko ds. usług Pracownik Socjalny Irena Skorupa-Dryja

Opiekunki środowiskowe:

 

Klub Seniora

Opiekun/Terapeuta mgr Katarzyna Telus

Opiekun  Aneta Wołonkiewicz

Opiekun/Instruktor muzyki  mgr Wojciech Turek

Sekcja postępowań administracyjnych

Zespół ds. świadczeń- tel. (44) 755-24-93 wew. 24

 Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją Specjalista pracy socjalnej Jolanta Podlaska

Specjalista pracy socjalnej mgr Justyna Wójcik

Specjalista pracy socjalnej Elżbieta Paduch

Starszy pracownik socjalny mgr Ewelina Ksyta

Pracownik socjalny mgr Katarzyna Urazińska

Pracownik socjalny mgr Joanna Podlaska – Wojda

Pracownik socjalny mgr Monika Wosek – tel. (44) 755-24-93 wew. 27

 

Zespół ds. realizacji świadczeń, planowania, analiz i sprawozdawczości

tel. (44) 755-24-93 wew. 25

Koordynator Zespołu mgr Marta Miłkowska Rurarz

Pomoc Administracyjna  Beata Mielcarz


Dział Pomocy Środowiskowej


Kierownik Działu – Katarzyna Szymczyk
tel. (44) 755-24-93 wew. 27
Sekcja ogólnej pracy socjalnej
Stanowisko ds. pierwszego kontaktu – Specjalista pracy socjalnej – Jolanta Wilk
tel. 607 286 407

Zespół pracy socjalnej i integracji zawodowej i społecznej

Specjalista pracy socjalnej – Edyta Prusińska
Specjalista pracy socjalnej – Maria Pietras

tel. 607 286 674

Sekcja specjalistycznej pracy socjalnej
Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/ Zespół Interdyscyplinarny
Specjalista pracy socjalnej – mgr Elżbieta Matyśkiewicz
Pracownik socjalny – mgr Katarzyna Wiktorowicz
tel. 607 286 391
Zespół ds. wspierania rodziny
Specjalista pracy socjalnej – mgr Anna Warda
Pracownik socjalny – Roksana Kępska
tel. 607 286 671
Asystenci rodziny:
mgr Anna Wolowska
mgr Aneta Namielska
mgr Anna Waśkiewicz
mgr Edyta Kucharczyk
mgr Liliana Ksyta
mgr Justyna Gąsiowska
pedagog – Elżbieta Krawczyk
Zespół ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
Specjalista pracy socjalnej – Jolanta Wilk
Aspirant pracy socjalnej – mgr Monika Wojtarek


System pomocy społecznej w Polsce

Akty prawne:

Formy udzielanej pomocy:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv