Pomoc Społeczna

System pomocy społecznej w Polsce

Akty prawne

Formy udzielanej pomocy

 

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Kierownik Działu  mgr Beata Rogulska

 

Zespół ds. Realizacji Świadczeń, Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

Koordynator Zespołu mgr Agnieszka Brola

Aspirant Pracy Socjalnej mgr Marta Miłkowska Rurarz

Pomoc Administracyjna Aleksandra Kafar

Pomoc Administracyjna  mgr Zbigniew Mazur

 

Zespół  Pracy Socjalnej i Integracji  społecznej

Koordynator Zespołu  Starszy pracownik socjalny Emilia Sołtysiak

Specjalista pracy socjalnej Maria Pietras

Specjalista pracy socjalnej Agnieszka Pacan

Specjalista pracy socjalnej Edyta Grzegorczyk

Starszy pracownik socjalny mgr Ewelina Ksyta

Starszy pracownik socjalny Anna Górska

Starszy pracownik socjalny Alicja Jurowska

Specjalista pracy socjalnej Jolanta Podlaska

Starszy pracownik socjalny mgr Aneta Lengier

Specjalista pracy socjalnej mgr Monika Petrucha

 

Zespół ds. Usług Opiekuńczych oraz Pomocy Osobom Bezdomnym i Samotnym

Koordynator Zespołu Starszy pracownik socjalny Grażyna Owczarczyk

Starszy  Pracownik socjalny Joanna Chmielewska

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Starszy pracownik socjalny Katarzyna Szymczyk

Starszy pracownik socjalny mgr Elżbieta Matyśkiewicz

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

Asystent Rodziny mgr Anna Wolowska

Asystent Rodziny mgr Agnieszka Pacan

Asystent Rodziny mgr Katarzyna Urazińska

Asystent Rodziny mgr Łukasz Chałubiński

 

Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Koordynator Zespołu Specjalista pracy socjalnej Jolanta Wilk

Starszy pracownik socjalny Elżbieta Paduch

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv