Projekt – Reorganizacja MGOPS

Od 01.04.2018r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, realizuje projekt „Reorganizacja MGOPS w Opocznie” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalna od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Czterech specjalistów pracy socjalnej, zatrudnionych w Ośrodku zostało zatrudnionych na nowo utworzonych stanowiskach i otrzymało nowe zakresy obowiązków tj.:
1. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
2. Stanowisko ds. pracy socjalnej,
3. Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
4. Stanowisko ds. usług
Zatrudniono również psychologa.
W ramach projektu dla nowo utworzonych stanowisk zakupiono: 5 komputerów, 5 biurek, 5 foteli obrotowych, 4 szafy, stolik i 3 krzesła, 5 telefonów komórkowych.
Ponadto wyłoniono w trybie zapytania ofertowego, wykonawcę warsztatów dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku:
1. „ Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej”
2. „ W zgodzie ze sobą i innymi, jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej”
3. „ Jak animować społeczne środowisko lokalne”
4. „ Przemoc domowa”
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ex Voto” Magdalena Doberszyc, Warszawa, ul. Kordeckiego 45 lok. 10
Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów wynajęto salę lekcyjną oraz zakupiono ciepłe posiłki (również w trybie zapytania ofertowego).

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv