Klub Seniora – Kalendarium

Seniorzy zwiedzają  nasze piękne okolice

W czwartek  11.10.2018r. Seniorzy z Klubu ,, Niezapominajka” wyjechali na wycieczkę. Swoja podróż rozpoczęli od Inowłodza, gdzie zwiedzili ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku. Przewodnik pokazał seniorom podziemia zamku, wieżę zamkową podziwiając piękny inowłodzki krajobraz oraz prace miejscowych artystów ludowych zajmujących się wycinanką papierową. Kolejnym punktem zwiedzania był wzniesiony na wzgórzu w XIIw.  kościółek św. Idziego.  Po zwiedzaniu Inowłodza seniorzy udali się do Spały by zwiedzić Ośrodek Przygotowań Olimpijskich i zobaczyć jak trenują sportowcy z różnych dziedzin sportowych. Seniorzy mieli okazję zwiedzić także Nagórzyckie Groty a tam zanurzyli się w emocjonującym spacerze po labiryncie podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Wycieczka zakończyła się miłym akcentem a mianowicie seansem filmowym ,,Dywizjon 303″. Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości Pana Posła na Sejm RP Roberta Telusa.

Szkolenie dla Seniorów

W dniu 10.10.2018r. Uczestnicy Klubu Seniora ,, Niezapominajka” wzięli udział w szkoleniu  na temat podstaw prawnych  konsumentów, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Opocznie. Seniorzy poznali  prawa dotyczące umów zawieranych z firmami sprzedającymi nie tylko swoje produkty ale również  usługi m.in. telefoniczne i internetowe. Seniorzy uzyskali informację o możliwościach odstąpienia od umów  i składania reklamacji oraz zwrócenia produktu lub usługi. Po szkoleniu uczestnicy Klubu udali się do pierogarni  ,, Wyspa Smaków” gdzie  wspólnie zjedli obiad i wypili kawę. Na koniec spotkania Seniorzy na świeżym powietrzu podziwiali uroki pięknej złotej polskiej jesieni oraz omawiali przekazane na szkoleniu treści.

 

Seniorzy  rozpoczęli naukę  2018/2019r.

Dnia 09.10.2018r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019r. Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączone z 10-leciem powstania Uniwersytetu. Niektórzy uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka” biorą czynny udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet i promują jego działalność.  Inni klubowicze nie należący do Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w uroczystości i wspierali swoją obecnością podczas uroczystego koncertu koleżanki z Klubu Seniora ,,Niezapominajka”.

 

Pierwsza Pomoc w Klubie Seniora Niezapominajka

Dzięki życzliwości Pana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego, który udostępnił fantoma, uczestnicy Klubu Seniora „Niezapominajka” mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Seniorzy dowiedzieli się jak udzielić pomocy osobom, które są ofiarami różnych zdarzeń takich jak wypadki czy nagła utrata przytomności. Seniorzy dzielnie ćwiczyli na fantomie np. jak przywrócić akcję serca oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 

Pielgrzymka opoczyńskich seniorów do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej

Opoczyńscy Seniorzy w dniu 27.09.2018r. wczesnym rankiem wyjechali na pielgrzymkę. Pierwszym miejsce do którego seniorzy dotarli były Wadowice gdzie jednym z najważniejszych miejsc związanych z św. Janem Pawłem II było zwiedzanie muzeum znajdującego się w Domu Rodzinnym Karola Wojtyły, w którym zgromadzono wiele pamiątek z różnych etapów życia począwszy od lat dziecięcych aż po kres Służby Bożej. Dużo wzruszenia pojawiło się w sercach pielgrzymów kiedy ujrzeli ślady papieskiej krwi na ubraniu pracownika ochrony, gdy dokonano zamachu na papieża z dnia 13.05.1981r. Łzy cisnęły się do oczu gdy wszyscy weszli do sali, w której ściany wypełnione były listami świadczącymi o cudownym uzdrowieniu przez św. Jana Pawła II. Następnie seniorzy wyruszyli ciuchcią turystyczną szlakiem wspomnień ,, Z życia Karola Wojtyły” i słynną zjedli kremówkę papieską. Kolejnym punktem pielgrzymki była Kalwaria Zebrzydowska, w której odwiedzili Sanktuarium Pasyjno – Maryjne Opactwa Ojców Bernardynów.

 

Wyjazd Seniorów do Sejmu.

Dnia 12.09.2018r. uczestnicy Klubu Seniora ” Niezapominajka” z Opoczna i ” Senior Vigor” z Żarnowa wraz z opiekunami i zaproszoną delegacją wspólnie wyjechali zwiedzać Warszawę. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu i spotkanie z Posłem na Sejm RP Robertem Telusem. Pan Poseł pomimo swoich obowiązków znalazł czas, by dokładnie pokazać seniorom jak wygląda praca urzędników państwowych i gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje państwowe. Drugim ważnym punktem zwiedzania stolicy było Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i modlitwa przy grobie, był to bardzo wzruszający dla wszystkich moment gdzie w zadumie i ciszy uczestnicy wycieczki powierzali swoje intencje i modlitwę. Seniorzy z zaprzyjaźnionym warszawskim historykiem dr Markiem Rzeszatorskim poszli śladami Powstania Warszawskiego po walecznym Żoliborzu przenosząc się myślami i wspomnieniami do tamtych dramatycznych lat.

Gościnne występy Klubu Seniora

Uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka” wystąpili gościnnie na II Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych ,,Bo liczy się serce”. Chór klubowiczów zaśpiewał trzy piosenki:,,Kochajmy się”- słynny hymn seniorów, ,,Pytasz mnie”, oraz ,,Dziękuję”. Uroczystość połączona z festynem miała miejsce przy Parafii Podwyższenia Krzyża 25 sierpnia 2018 roku w Opocznie. Seniorzy zostali zaproszeni na scenę przez Dyrektor MGOPS w Opocznie Panią Barbarę Chomicz, wspierającą rozwój wielu prospołecznych projektów. Seniorzy wraz z innymi uczestnikami festynu spędzili miłe chwile, częstując się przysmakami z grilla i słodkościami domowej roboty.Ogromne podziękowania za zaproszenie składamy na ręce organizatorów tej imprezy z Fundacji „Ostoja”.

Rehabilitacja dla seniorów na opoczyńskim basenie

W dniu 23.08.2018r. uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka” udali się z opiekunami na zajęcia rehabilitacyjne w naszej miejskiej pływalni. Zajęcia mają na celu podnieść poziom sprawności fizycznej oraz pomóc pokonać bariery i ograniczenia związane z dolegliwościami zdrowotnymi naszych seniorów. Dla większości było to nowe doświadczenie, które wyzwoliło wiele spontanicznej radości i przyjemnych wrażeń.  Zajęcia powtarzać będą się cyklicznie. Finansowane są one z Projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Radio Plus w Klubie Seniora Niezapominajka

Opoczyńskich Klubowiczów odwiedził redaktor Radia Plus Radom Marcin Prejs, który z seniorami prowadził rozmowę o uczestnictwie w nowej placówce wsparcia dla opoczyńskich seniorów. Tymczasową siedzibę ma w dolnej części kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie. Seniorzy spotykają się tu codziennie. Z zajęć korzystają od godziny 8 do 16. Niezapominajka cieszy się dużym zainteresowaniem starszych mieszkańców gminy Opoczno, dlatego już niedługo klub rozszerzy swoją działalność o kolejnych seniorów. Docelowo ze wsparcia Niezapominajki ma korzystać aż 30 uczestników.Obecnie w Niezapominajce jest kilkunastu stałych uczestników, którzy nie wyobrażają już sobie życia bez klubu.

Aktywny Senior. W zdrowym ciele młody duch.

Miejskie siłownie to doskonałe miejsce zarówno dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które cenią sobie zdrowy styl życia. To także dobry sposób na spędzanie czasu wolnego oraz urozmaicenie treningu oraz wydostania się z czterech ścian. Seniorzy z Klubu Seniora Niezapominajka wraz z opiekunami także aktywnie ćwiczą w ramach zajęć prowadzenia gimnastyki usprawniającej dla osób – uczestników „Klubu Seniora” projektu konkursowego „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś IX Włączenie Społeczne w terminie od 19.02.2018 r. do 30.09.2019 r.

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora ,, Niezapominajka”

W dniu 28.03.2018 r. w Klubie Seniora ,, Niezapominajka” odbyło się pierwsze śniadanie Wielkanocne z udziałem Pani Dyrektor MGOPS w Opocznie, zaproszonych gości, uczestników i pracowników MGOPS. Serdeczne życzenia naszym seniorom złożyli obecni na spotkaniu:  Poseł na Sejm RP Robert Telus, pracownicy Biura Poselskiego, Z-ca Burmistrza Anna Zięba, Prezes Fundacji ,,Dar dla Potrzebujących”.

Na świątecznym stole znalazły się tradycyjne, świąteczne potrawy. Nie zabrakło też kolorowej dekoracji wykonanej przez uczestników Klubu.


I Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów

W dniu 24 marca 2018 r. w MDK Opoczno odbył się I Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów, Opoczno 2018 pod patronatem Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga oraz Burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli. W konkursie udział wziął także Klub Seniora ,,Niezapominajka”, który zaśpiewał trzy utwory ,,Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”,  ,, Dziękuje i Tak”, ,,Kukułeczka kuka”. Był to pierwszy występ klubowiczów na scenie MDK w Opocznie.


Dom Esterki

W Dniu 22. 03. 2018 r. seniorzy Klubu ,, Niezapominajka” zwiedzili opoczyński Dom Esterki,  w którym obecnie znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna oraz czytelnia. Zwiedzający poznali historię budynku oraz obejrzeli pomieszczenia znajdujące się w budynku. Budynek ten posiada sklepione izby i rozległe piwnice, z których można się było dostać do zamku królewskiego.  Do najstarszych części obecnego budynku należą dwa pomieszczenia na parterze, o kolebkowym sklepieniu, oraz piwnica z portalami. Seniorzy mieli okazję zwiedzić bibliotekę, czytelnię oraz salę informatyczną wykorzystywaną na potrzeby mieszkańców powiatu opoczyńskiego.


Seniorzy zwiedzają Muzeum w Opocznie

W dniu 15.03.2018 r. dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Muzeum Adama Grabowskiego seniorzy  z opoczyńskiego klubu ,, Niezapominajka” zwiedzili Muzeum Regionalne w Opocznie. Seniorzy z  wielkim zainteresowaniem zwiedzali Zamek Kazimierzowski słuchając historii opowiadanej przez przewodnika muzealnego, który pokazał zgromadzone eksponaty znajdujące się w pomieszczeniach muzealnych. Seniorzy aktywnie uczestniczyli podczas spotkania opowiadając o własnych przeżyciach z okresu II Wojny Światowej oraz o zasłyszanych opowieściach historycznych od członków najbliższej rodziny.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv