ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia złożenie dokumentu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie za pośrednictwem sieci Internet. W celu przesłania dokumentu należy założyć konto na platformie ePUAP  (konto jest bezpłatne), dostępne na stronie https://epuap.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:

/OPSOpoczno/SkrytkaESP

Akceptowane formaty załączników:

– DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
– XLS, XSLX, ODS
– GIF, TIF, JPG, PNG

Dokumenty elektroniczne doręczane do MGOPS w Opocznie zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Ośrodka.

Wszystkie dokumenty dostarczone w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XADES lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braku takiego podpisu Urząd ma prawo odmówić przyjęcia składanego dokumentu.

Informujemy, iż najbliższym punktem w Opocznie gdzie, obywatele mogą potwierdzić Profil Zaufany jest:

– Urząd Skarbowy w Opocznie ul. Piotrkowska 14

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Moniuszki 1


 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv