Telefony

Wykaz telefonów

Telefon: 44 755 24 93

Wykaz telefonów wewnętrznych:

20 – Kasa
21 – Księgowość (pok. 5)
22 – Księgowość (pok. 6)
23 – Pracownicy socjalni (pok. 7,8)
24 – Księgowość (pok. 9)
25 – Dział Świadczeń z Pomocy Społecznej (pok.12)
26 -Administracja i Kadry, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej (pok.2)
27 – Pracownicy Socjalni (pok. 3, 4,11)
28 – Dyrektor
29 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (pok. 15 i 16)
30 – Informatyk (pok.10)
Telefon: 44 755 41 97

21 – Dział Świadczeń Wychowawczych
22 – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Fax: 44 754 40 31

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv