Projekt „W rodzinie siła”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 października 2016 roku realizuje projekt konkursowy:

„W rodzinie siła” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu 545 212,40 PLN, w tym :

przyznane dofinansowanie: 452 056,40 PLN

wkład własny: 93 156,00 PLN.

Wsparciem zostanie objętych 40 rodzin, klientów MGOPS, skierowanych do pracy z asystentem rodziny

w okresie od 01.10.2016r. do 30.06.2018r.  W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny,
 2. Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
 3. Usługa w formie porad prawnych polegająca na np. napisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.
 4. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych)polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
 5. Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie
 6. Warsztaty „Gospodarowanie budżetem domowym”
 7. Warsztaty „Jak zarządzać czasem”
 8. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy,
 9. Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”
 10.  Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

KORZYŚCI DLA GMINY PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU „W RODZINIE SIŁA”

 • Zwiększenie dostępności usług w postaci Asystenta Rodziny.
 • Podniesienie jakości usług poprzez zatrudnienie specjalistów prowadzących poradnictwo oraz warsztaty.
 • Zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Zmniejszenie liczby bezrobotnych i klientów korzystających z pomocy społecznej.
 • Wzrost kompetencji opiekuńczo – wychowawczych (mniej procedur NK i odbierania dzieci z rodzin biologicznych).
 • Wzrost zatrudnienia.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv