Projekt „W rodzinie siła”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 września 2018r. realizuje projekt konkursowy  „W rodzinie siła” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu 1.343.673,51 PLN, w tym :

dofinansowanie: 1.142.073,51 PLN

wkład własny: 201.600,00 PLN.

Przedmiotowy projekt został pozytywnie oceniony w dniu 31.12.2018r., a dofinansowanie zostało przyznane.

Wsparciem zostanie objętych 90 rodzin, klientów MGOPS, skierowanych do pracy z asystentem rodziny

w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2021r.  W ramach projektu będą realizowane  następujące formy wsparcia:

 1. Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny  – zatrudniono 3 asystentów rodziny
 2. Usługa w formie porad prawnych polegająca na np. napisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.
 3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
 4. Usługa w formie konsultacji pedagogicznych,
 5. Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie,
 6. Usługa w formie grup wsparcia, służących wzmocnieniu potencjału i wymiany doświadczeń.
 7. Warsztaty dla rodziców biologicznych, których celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą,
 8. Warsztaty „ Gospodarowanie budżetem domowym”,
 9. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy,
 10. Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”,
 11.  Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

 

Realizowany projekt doskonale wpisuje się w założenia 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019-2021.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv