Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze

(Rodzina 500+)

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500 plus należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Mikołaja Kopernika 3, w Dziale Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój Nr 13 lub przez Internet:

  • bankowość elektroniczną,
  • platformę usług elektronicznych ZUS,
  • portal informacyjno – usługowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Portal Emp@tia)
  • niezależnie od Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) przez ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (Elektroniczne skrzynki podawcze – ESP)

 Ważne!

W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy aby osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze zgłaszały  niezwłocznie

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu  pod numerem telefonu nr  44 755 41 97

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv