Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

  • ul. Mikołaja Kopernika 3
  • 26-300 Opoczno

Godziny pracy:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30 - 16:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 14:30
logoopsss

Na stronie MGOPS uzyskasz informację o pomocy, udzielanej osobom i rodzinom, które trwale lub przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji z powodu:

– ubóstwa,
– sieroctwa,
– bezdomności,
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– długotrwałej choroby,
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
– klęski żywiołowej lub ekologicznej,

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv