Dożywianie

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie informuje ,że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.

We wrześniu 2015 r. rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 684,00 zł. netto.

Z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514 zł a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 288 zł.
W związku z powyższym od 1 października 2015 r. rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy w formie dożywiania jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 150% kryterium dochodowego , o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) tj. 771,00 zł. netto.

Dzienna stawka przeznaczona na dożywianie jednego ucznia wynosi 5,60 zł. Składnikami w/w kwoty są:
a) Stawka żywieniowa z funduszu na dożywianie z przeznaczeniem na wsad do kotła–3,00 zł.
b) Wynagrodzenie pracowników kuchni – 2,00 zł.
c) Koszty związane z wydawaniem posiłków uczniom w szkołach obsługiwanych przez stołówkę – 0,20 zł.
d) Koszty związane z przygotowaniem posiłków (media) – 0,40 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu powinny być wykorzystywane w sposób właściwy.
Posiłki w placówkach oświatowych powinny być przygotowywane na bazie produktów najwyższej jakości . Muszą być urozmaicone , nie mogą się powtarzać w ciągu tygodnia, powinny zawierać odpowiednią wartość odżywczą zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. W chwili podawania posiłki muszą być ciepłe. Drugie danie powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne.

Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na posiłki, w skład których wchodzą wyroby ciastkarskie , wyroby cukiernicze oraz słodkie napoje gazowane.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania
„ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania ”

Program jest skierowany do dzieci i uczniów , którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy udzielić posiłku.
Wiele rodzin nie spełnia kryterium dochodowego , uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci. Jednocześnie dochody tych rodzin są tak niskie, że nie zabezpieczają w pełni potrzeb żywieniowych. W ramach Programu Osłonowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku , dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv