Dożywianie

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

We wrześniu 2018r. rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 771,00 zł. netto.

Z dniem 1 października 2018r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie będzie wynosić 528 zł a kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł.
W związku z powyższym od 1 października 2018r. rodzina będzie mogła skorzystać z pomocy w formie dożywiania jeżeli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 150% kryterium dochodowego , o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. 792,00 zł. netto.

Od 1 czerwca 2019r. zmieniły się stawki wytworzenia jednego posiłku dla ucznia.

1. Koszt wytworzenia jednego posiłku ustala się w wysokości 5,00 zł.

2. Na koszt wytworzenia posiłku składają się:
a) Wynagrodzenie pracowników kuchni – 3,40 zł.
b) Koszty związane z wydawaniem posiłków uczniom w szkołach obsługiwanych przez stołówkę – 0,60 zł.
c) Koszty związane z przygotowaniem posiłków (media) – 1,00 zł.

3. Wsad do kotła pozostaje bez zmian w wysokości – 3,00 zł.

4. Razem koszt jednego posiłku wraz z wytworzeniem wynosi 8,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu powinny być wykorzystywane w sposób właściwy.
Posiłki w placówkach oświatowych powinny być przygotowywane na bazie produktów najwyższej jakości . Muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu tygodnia, powinny zawierać odpowiednią wartość odżywczą zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. W chwili podawania posiłki muszą być ciepłe. Drugie danie powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne.

Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na posiłki, w skład których wchodzą wyroby ciastkarskie , wyroby cukiernicze oraz słodkie napoje gazowane.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania
„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”

Program jest skierowany do dzieci i uczniów , którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy udzielić posiłku. Wiele rodzin nie spełnia kryterium dochodowego , uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci. Jednocześnie dochody tych rodzin są tak niskie, że nie zabezpieczają w pełni potrzeb żywieniowych. W ramach Programu Osłonowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv