Niebieska Karta

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Aby skutecznie pomagać rodzinom w których dochodzi do przemocy niezbędna jest współpraca różnych służb i instytucji. Zadania te zostały powierzone zespołom interdyscyplinarnym, które swoją pomocą i wsparciem obejmują potrzebujące rodziny. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty’’ i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv