Dożywianie dzieci w szkole

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania   dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Aby  skorzystać z tej formy pomocy należy spełnić następujące warunki:

– miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  792,00 zł netto

– w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie należy złożyć wniosek o pomoc, do którego  powinny  być dołączone  dokumenty  potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć  dochody za sierpień).

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 + i świadczenia „ Dobry Start”.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv