Uwaga!

W miesiącu grudniu zmienia się harmonogram wypłat świadczeń zasiłków w kasie MGOPS w Opocznie.

  1. Świadczenia Wychowawcze wypłacane będą:

A – T dnia 10 grudnia

U – Z dnia 13 grudnia

  1. Świadczenia Rodzinne wypłacane będą:

A – O dnia 10 grudnia

P – Z dnia 13 grudnia

  1. Fundusz alimentacyjny i Świadczenia Rodzicielskie wypłacane będą dnia 17 grudnia
  2. Zasiłki z Pomocy Społecznej:

– Zasiłki celowe 13 grudnia,  19 grudnia

– Stypendia szkolne 13 grudnia

– Zasiłki Stałe 14 grudnia

– Zasiłki okresowe 20 grudnia

Nie odebrane świadczenia i zasiłki w wyznaczonych terminach będą wypłacane w dniach 21 grudnia, 27 grudnia.

Jednocześnie informujemy że od miesiąca stycznia 2019r. wypłaty przez kasę w jednostce MGOPS nie będą realizowane. Świadczenia będą wypłacane przez Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej ul. Perzyńskiego.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv