Projekt Lepsze jutro

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, od 1 października 2017 roku realizuje projekt konkursowy: „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu 712 191,63 PLN

W okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów Ośrodka, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności  do zatrudnienia tych osób.

Rekrutacja odbędzie się w okresie październik – grudzień 2017r W procesie rekrutacyjnym wezmą udział członkowie zespołu zarządzającego oraz pracownicy socjalni.

Pełna treść ogłoszenia.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv