Category Archives: Bez kategorii

Dopalacze kradną życie

Pierwsza Pomoc w Klubie Seniora Niezapominajka

Dzięki życzliwości Pana dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego, który udostępnił fantoma, uczestnicy Klubu Seniora „Niezapominajka” mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Seniorzy dowiedzieli się jak udzielić pomocy osobom, które są ofiarami różnych zdarzeń takich jak wypadki czy nagła utrata przytomności. Seniorzy dzielnie ćwiczyli na fantomie np. jak przywrócić akcję serca oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Pielgrzymka opoczyńskich seniorów do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej

Opoczyńscy Seniorzy w dniu 27.09.2018r. wczesnym rankiem wyjechali na pielgrzymkę. Pierwszym miejsce do którego seniorzy dotarli były Wadowice gdzie jednym z najważniejszych miejsc związanych z św. Janem Pawłem II było zwiedzanie muzeum znajdującego się w Domu Rodzinnym Karola Wojtyły, w którym zgromadzono wiele pamiątek z różnych etapów życia począwszy od lat dziecięcych aż po kres Służby Bożej. Dużo wzruszenia pojawiło się w sercach pielgrzymów kiedy ujrzeli ślady papieskiej krwi na ubraniu pracownika ochrony, gdy dokonano zamachu na papieża z dnia 13.05.1981r. Łzy cisnęły się do oczu gdy wszyscy weszli do sali, w której ściany wypełnione były listami świadczącymi o cudownym uzdrowieniu przez św. Jana Pawła II. Następnie seniorzy wyruszyli ciuchcią turystyczną szlakiem wspomnień ,, Z życia Karola Wojtyły” i słynną zjedli kremówkę papieską. Kolejnym punktem pielgrzymki była Kalwaria Zebrzydowska, w której odwiedzili Sanktuarium Pasyjno – Maryjne Opactwa Ojców Bernardynów.

Wyjazd Seniorów do Sejmu

Dnia 12.09.2018r. uczestnicy Klubu Seniora ” Niezapominajka” z Opoczna i ” Senior Vigor” z Żarnowa wraz z opiekunami i zaproszoną delegacją wspólnie wyjechali zwiedzać Warszawę. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu i spotkanie z Posłem na Sejm RP Robertem Telusem. Pan Poseł pomimo swoich obowiązków znalazł czas, by dokładnie pokazać seniorom jak wygląda praca urzędników państwowych i gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje państwowe. Drugim ważnym punktem zwiedzania stolicy było Muzeum Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i modlitwa przy grobie, był to bardzo wzruszający dla wszystkich moment gdzie w zadumie i ciszy uczestnicy wycieczki powierzali swoje intencje i modlitwę. Seniorzy z zaprzyjaźnionym warszawskim historykiem dr Markiem Rzeszatorskim poszli śladami Powstania Warszawskiego po walecznym Żoliborzu przenosząc się myślami i wspomnieniami do tamtych dramatycznych lat.

Informacja

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego wypłata zasiłku na konta i w kasie MGOPS Opoczno za miesiąc wrzesień 2018 nastąpi od 17.09.2018.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie:

– miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 514 zł netto (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć dochody za sierpień),

– wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 w pokoju nr 3 od dnia 1 września 2018 r. do 15 września 2018r.

Dożywianie dzieci w szkole

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania  dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na  lata  2014-2020.

Aby  skorzystać z tej formy pomocy nieodpłatnie należy spełnić następujące warunki:

–  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  771,00 zł netto

– w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie należy złożyć wniosek o pomoc, do którego  powinny  być dołączone  dokumenty  potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich  członków  rodziny  za  miesiąc  poprzedzający  złożenie  wniosku (do wniosku złożonego we wrześniu należy dołączyć  dochody za sierpień).

Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500 + i świadczenia „ Dobry Start”.

Gościnne występy Klubu Seniora

Uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka” wystąpili gościnnie na II Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych ,,Bo liczy się serce”. Chór klubowiczów zaśpiewał trzy piosenki:,,Kochajmy się”- słynny hymn seniorów, ,,Pytasz mnie”, oraz ,,Dziękuję”. Uroczystość połączona z festynem miała miejsce przy Parafii Podwyższenia Krzyża 25 sierpnia 2018 roku w Opocznie. Seniorzy zostali zaproszeni na scenę przez Dyrektor MGOPS w Opocznie Panią Barbarę Chomicz, wspierającą rozwój wielu prospołecznych projektów. Seniorzy wraz z innymi uczestnikami festynu spędzili miłe chwile, częstując się przysmakami z grilla i słodkościami domowej roboty.Ogromne podziękowania za zaproszenie składamy na ręce organizatorów tej imprezy z Fundacji „Ostoja”.

 

Rehabilitacja dla seniorów na opoczyńskim basenie

W dniu 23.08.2018r. uczestnicy Klubu Seniora ,,Niezapominajka” udali się z opiekunami na zajęcia rehabilitacyjne w naszej miejskiej pływalni. Zajęcia mają na celu podnieść poziom sprawności fizycznej oraz pomóc pokonać bariery i ograniczenia związane z dolegliwościami zdrowotnymi naszych seniorów. Dla większości było to nowe doświadczenie, które wyzwoliło wiele spontanicznej radości i przyjemnych wrażeń.  Zajęcia powtarzać będą się cyklicznie. Finansowane są one z Projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs plastyczny na temat prawidłowej segregacji śmieci

1 września 2018r w Opocznie odbędzie się „Piknik Ekologiczny”, którego organizatorem jest Gmina Opoczno. W wydarzeniu będzie uczestniczył również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. W związku z powyższym ogłaszamy „Konkurs plastyczny na temat prawidłowego segregowania śmieci”.

Prace można dostarczać do tut. Ośrodka do dnia 31 sierpnia  2018r  pok. nr 2 lub w trakcie trwania pikniku  tj. w dniu 1 września 2018r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie zapewni również materiały plastyczne w dniu 1 września 2018r umożliwiając wykonanie prac na miejscu.

Najlepsze 10 prac zostanie nagrodzone drobnymi upominkami.

Celem pikniku jest zwiększenie wiedzy o zasadach segregacji śmieci, czyli kolorach i rodzajach odpadów komunalnych.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Brola

Z-ca Dyrektora Miejsko- Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv